Search Results


Matches 2151 to 2200 of 2,306

«Prev «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 Next» |

 #  Last Name, Given Name(s)    Banns    Location 
2151
WESTELL, Thomas
  1848 Reading - St Mary (The Minster)  
2152
WESTON, Thomas
  1843 Ilsley, West - All Saints  
2153
WESTON, Thomas
  1887 Newbury - St Nicolas  
2154
WHEATLEY, Thomas
  1809 Newbury - St Nicolas  
2155
WHEATLEY, Thomas
  1826 Reading - St Giles  
2156
WHEATLEY, Thomas
  1849 Reading - St Giles  
2157
WHEATLY, Thomas
  1792 Reading - St Giles  
2158
WHEELER, Thomas
  1769 Compton Beauchamp - St Swithun  
2159
WHEELER, Thomas
  1810 Newbury - St Nicolas  
2160
WHEELER, Thomas
  1817 Newbury - St Nicolas  
2161
WHEELER, Thomas
  1839 Reading - St Mary (The Minster)  
2162
WHEELER, Thomas
  1839 Reading - St Mary (The Minster)  
2163
WHEELER, Thomas
  1863 Reading - St Mary (The Minster)  
2164
WHEELER, Thomas
  1866 Reading - St Mary (The Minster)  
2165
WHEELER, Thomas
  1869 Reading - St Mary (The Minster)  
2166
WHEELER, Thomas
  1874 Reading - St Mary (The Minster)  
2167
WHEELER, Thomas
  1879 Reading - St Mary (The Minster)  
2168
WHEELER, Thomas
  1881 Ilsley, West - All Saints  
2169
WHEELER, Thomas
  1882 Reading - St Mary (The Minster)  
2170
WHEELER, Thomas
  1889 Reading - Greyfriars  
2171
WHEELER, Thomas
  1900 Newbury - St Nicolas  
2172
WHENLOCK, Thomas
  1798 Reading - St Giles  
2173
WHET, Thomas
  1780 Reading - St Giles  
2174
WHITAKER, Thomas
  1818 Reading - St Mary (The Minster)  
2175
WHITE, Thomas
  1779 Peasemore - St Barnabas  
2176
WHITE, Thomas
  1815 Newbury - St Nicolas  
2177
WHITE, Thomas
  1818 Reading - St Giles  
2178
WHITE, Thomas
  1828 Reading - St Giles  
2179
WHITE, Thomas
  1850 Reading - St Mary (The Minster)  
2180
WHITE, Thomas
  1855 Reading - St Mary (The Minster)  
2181
WHITE, Thomas
  1856 Reading - St Giles  
2182
WHITE, Thomas
  1873 Reading - St Giles  
2183
WHITE, Thomas
  1881 Reading - St Giles  
2184
WHITE, Thomas
  1886 Reading - St Mary (The Minster)  
2185
WHITE, Thomas
  1892 Newbury - St Nicolas  
2186
WHITE, Thomas Henry
  1874 Reading - St Mary (The Minster)  
2187
WHITE, Thomas Henry Woolford
  1900 Hurst - St Nicholas  
2188
WHITE, Thomas John Woolford
  1879 Hurst - St Nicholas  
2189
WHITEHORN, Thomas
  1901 Reading - St Giles  
2190
WHITEKAR, Thomas
  1815 Reading - St Mary (The Minster)  
2191
WHITELAND, Thomas
  1814 Reading - St Giles  
2192
WHITEMAN, Thomas
  1853 Reading - St Mary (The Minster)  
2193
WHITING, Thomas
  1831 Peasemore - St Barnabas  
2194
WICKENS, Thomas
  1755 Brimpton - St Peter  
2195
WICKENS, Thomas
  1793 Brimpton - St Peter  
2196
WICKENS, Thomas
  1805 Reading - St Giles  
2197
WICKENS, Thomas
  1881 Brimpton - St Peter  
2198
WICKS, Thomas
  1756 Sutton Courtenay - All Saints  
2199
WICKS, Thomas
  1769 Reading - St Giles  
2200
WICKS, Thomas
  1819 Reading - St Giles  

«Prev «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 Next» |